Ορθοδοντικές Δυσλειτουργίες

Σταυροειδής Σύγκλειση

Η σταυροειδής σύγκλειση μπορεί να εμφανιστεί στο μπροστινό μέρος και / ή στις πλευρές του στόματος: Ένα ή περισσότερα δόντια, κλείνουν στο εσωτερικό των κάτω δοντιών. Αυτό μπορεί να συμβεί με ένα μόνο δόντι ή με πολλαπλά δόντια. Προτείνεται η έγκαιρη διόρθωση του της σταυροειδούς σύγκλεισης.

Η σταυροειδής σύγκλειση πρέπει να διορθωθεί, γιατί μπορεί να:

 • Προκαλέσοει πρόωρη φθορά των δοντιών.
 • Προκαλέσει ασθένεια των ούλων συμπεριλαμβανομένης της απώλειας οστού.
 • Προκαλέσει ασύμμετρη ανάπτυξη των σιαγόνων.
 • Προκαλέσει δυσλειτουργία στο μάσημα.
 • Κάνει το χαμόγελό σας λιγότερο ελκυστικό.

Ανοιχτή δήξη

Η ανοιχτή δήξη είναι μια ανεπαρκής κάθετη επικάλυψη των δοντιών. Προκαλείται από στοματικές συνήθειες όπως διείσδυση της γλώσσας, πιπίλισμα του δακτύλου, ή όταν οι σιαγόνες δεν αναπτύσσονται ομοιόμορφα. Ο χρόνος θεραπείας είναι κρίσιμος για τη συνολική επιτυχία της θεραπείας.

Κατακόρυφη επικάλυψη

Κατακόρυφη επικάλυψη Τάξης ΙΙ

Η κατακόρυφη επικάλυψη εμφανίζεται όταν τα άνω μπροστινά δόντια προεξέχουν πάνω από τα κάτω μπροστινά δόντια. Γενικά δεν υπάρχει επαφή μεταξύ των άνω και κάτω εμπρόσθιων δοντιών. Συχνά δεν μπορείτε να δείτε τους κάτω κοπτήρες. Η κατακόρυφη επικάλυψη οφείλεται σε μια δυσανάλογη ανατολή των μπροστινών δοντιών ή στην υπερβολική ανάπτυξη του οστού που στηρίζει τα δόντια και μια – από εμπρός προς τα πίσω – ασυμφωνία στην ανάπτυξη της άνω ή κάτω γνάθου (Σχέση κλάσης II). Η κατακόρυφη επικάλυψη είναι επίσης γνωστή ως βαθύ δάγκωμα.

Η κατακόρυφη επικάλυψη πρέπει να διορθωθεί γιατί μπορεί να:

 • Προκαλέσει ακατάλληλη λειτουργία των μπροστινών δοντιών σας.
 • Καταλήξετε στο να δαγκώνουν τα κάτω εμπρόσθια δόντια τον ιστό των ούλων του ανώτερου ουρανίσκου και να προκαλέσουν προβλήματα ιστού.
 • Προκαλέσει ασυνήθιστη φθορά των κάτω εμπρόσθιων δοντιών.
 • Προκαλέσει προβλήματα γνάθου ή αρθρώσεων.
 • Κάνει το χαμόγελό σας λιγότερο ελκυστικό.

Οριζόντια πρόταξη

Οριζόντια πρόταξη Τάξης ΙΙ

Σε αυτή την περίπτωση, τα κάτω δόντια είναι πολύ πίσω από τα πάνω μπροστινά δόντια. Αυτό μπορεί να προκληθεί από ακατάλληλη ευθυγράμμιση των γομφίων (Σχέση Τάξης ΙΙ), σκελετική ανισορροπία της άνω και κάτω γνάθου, ελλείποντα κάτω δόντια ή συνδυασμός όλων των παραπάνω. Επιπλέον, οι κακές συνήθειες όπως το πιπίλισμα του αντίχειρα, το πιπίλισμα των δακτύλων ή η ώθηση της γλώσσας, μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Η οριζόντια πρόταξη θα πρέπει να διορθωθεί γιατί μπορεί να:

 • Αποτρέψει την καλή λειτουργία των μπροστινών δοντιών.
 • Οδηγήσει σε πρόωρη φθορά.
 • Κάνει το χαμόγελό σας λιγότερο ελκυστικό.