Έγκλειστα και Ελλείποντα Δόντια

Έγκλειστα δόντια

Οι εγκλεισμοί μπορεί να προκληθούν από ακατάλληλη θέση της αναπτυσσόμενης οδοντικής θηλής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία του δοντιού να ανατείλει στα ούλα. Οι εγκλεισμοί μπορούν επίσης να προκληθούν από την πρόωρη απώλεια των νεογιλών δοντιών ή τον συνωστισμό των δοντιών. Οι φρονιμήτες είναι τα πιο συχνά προσβεβλημένα δόντια. Οι κυνόδοντες και οι προγόμφιοι μπορούν επίσης να επηρεαστούν.

Αυτό το πρόβλημα πρέπει να διορθωθεί γιατί μπορεί να:

  • Προκαλέσει βλάβη στη δομή ρίζας των γειτονικών δοντιών.
  • Επηρεάσει την ρινική κοιλότητα.
  • Δημιουργήσει ανεπιθύμητα κενά ανάμεσα στα δόντια.
  • Οδηγήσει σε κακή λειτουργία των δοντιών.
  • Δημιουργήσει πρόωρη φθορά των δοντιών.
  • Προκαλέσει κακή ευθυγράμμιση των δοντιών.

Πως μπορούν να αποκατασταθούν ορθοδοντικά τα έγκλειστα δόντια;

Συνήθως το έγκλειστο δόντι εκτίθεται μέσα σε διάρκεια μερικών μηνών και φέρεται στη σωστή θέση του στόματος. Η διόρθωση των έγκλειστων δοντιών μπορεί να συνεπάγεται μια μικρή χειρουργική επέμβαση που εκτελείται από έναν στοματοχειρούργο που συνεργάζεται στενά με το ιατρείο μας. Αυτό θα μας επιτρέψει να καθοδηγήσουμε στη συνέχεια το έγκλειστο δόντι στην κατάλληλη θέση.

Ελλείποντα δόντια

Ελλείποντα δόντια είναι η απουσία δοντιού ή δοντιών που κανονικά θα πρέπει να υπάρχουν. Αυτό μπορεί να προκληθεί από τραύμα ή έλλειψη ανάπτυξης.

Αυτό το πρόβλημα πρέπει να διορθωθεί γιατί μπορεί να:

  • Προκαλέσει κακή λειτουργία των δοντιών.
  • Προκαλέσει πρόωρη φθορά των δοντιών.
  • Προκαλέσει ασύμμετρη ευθυγράμμιση των δοντιών.
  • Κάνει το χαμόγελό σας λιγότερο ελκυστικό.

Πώς μπορούν να διορθωθούν ορθοδοντικά τα δόντια που λείπουν;

Ανάλογα με την κατάσταση, ο χώρος μπορεί να κλείσει με σιδεράκια, ή να ανοίξει για αποκατάσταση των δοντιών που λείπουν. Μια γέφυρα ή ένα οδοντικό εμφύτευμα είναι επιλογές αποκατάστασης όταν δημιουργηθεί χώρος.