Ορθοδοντικές Συσκευές

Οι περισσότεροι άνθρωποι φέρνουν στο μυαλό τους τα παραδοσιακά μεταλλικά άγκιστρα όταν κάποιος αναφέρεται σε «σιδεράκια».  Ωστόσο, υπάρχουν κυρίως δύο είδη ορθοδοντικών μηχανισμών: κινητοί (μασελάκια) και οι οι ακίνητοι .

Τα κινητά μηχανήματα μπορούν να τοποθετούνται και να αφαιρούνται από τον ίδιο τον ασθενή δηλ. ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να το απομακρύνει από το στόμα του όποτε επιθυμεί, έτσι καθιστάται το επίπεδο συνεργασίας στην τήρηση των οδηγιών σημαντικό παράγοντα στην θεραπευτική του αποτελεσματικότητα. Χρησιμοποιούνται τόσο στην πρόληψη όσο και στην επανόρθωση ορθοδοντικών προβλημάτων.

Υπάρχουν μηχανήματα που τοποθετούνται μόνο σε μια γνάθο. Χρησιμοποιούνται είτε για τη μετακίνηση μεμονωμένων ή ομάδων δοντιών, είτε για τη συγκράτηση μίας ολοκληρωμένης ορθοδοντικής θεραπείας. Μία από τις πιο συνηθισμένες εφαρμογές τους είναι στην εγκάρσια διεύρυνση μιας στενής γνάθου (κινητοί διευρυντήρες)  που οδηγεί σε ποικίλα συγκλεισιακά προβλήματα. Επίσης, υπάρχουν μηχανήματα που τοποθετούνται ανάμεσα στα δύο οδοντικά τόξα (λειτουργικά μηχανήματα) και εναρμονίζουν τη σχέση τους, μας βοηθούν δηλ. στην επίλυση κάποιων οδοντοσκελετικών και σκελετικών ανωμαλιών στους αναπτυσσόμενους ασθενείς, δηλαδή στα παιδιά και τους εφήβους.

Οι ακίνητοι είναι ορθοδοντικοί μηχανισμοί, οι οποίοι είναι “κολλημένοι” στα δόντια και τοποθετούνται/αφαιρούνται μόνο από τον Ορθοδοντικό.Τα «σιδεράκια» (ορθοδοντικά αγκύλια – orthodontic brackets) εμπεριέχουν στην κατασκευή τους χαρακτηριστικά υψηλής τεχνολογίας και μηχανικής, συγκολλούνται από τον ορθοδοντικό με ακρίβεια σε συγκεκριμένη θέση στην επιφάνεια των δοντιών σας και προσδένονται με τα ορθοδοντικά σύρματα τα οποία περνούν μέσα από μία ειδική εγκοπή τους. Στα τελευταία δόντια (1οι και 2οι γομφίοι) πολλών ασθενών συγκολλούνται  μεταλλικοί δακτύλιοι οι οποίοι περιβάλλουν το δόντι και προσφέρουν καλύτερη συγκράτηση. Τα παραδοσιακά «σιδεράκια» μπορεί να είναι μεταλλικά, ως επί τω πλείστων κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι ή τιτάνιο ή διαφανή-αισθητικά (κεραμικά, πορσελάνης ή πολυκρυσταλλικά) ή σιδεράκια” που είναι κολλημένα στη εσωτερική (γλωσσική) επιφάνεια των δοντιών (γλωσσική τεχνική)..

Επισκεφτείτε το ιατρείο για να συζητήσουμε διεξοδικά τις θεραπευτικές επιλογές  που είναι προτιμότερες για εσάς , σύμφωνα με τις δικές σας προσωπικές επιθυμίες  και ανάγκες.