Ορθοδοντική Θεραπεία Δύο Φάσεων

Σχετικά με τη θεραπεία δύο φάσεων

Η ορθοδοντική θεραπεία σε δύο φάσεις, που ονομάζεται επίσης “θεραπεία πρώιμης φάσης”, είναι μια εξειδικευμένη διαδικασία που εκμεταλλεύεται μια κρίσιμη περίοδο ανάπτυξης της γνάθου για να μεγιστοποιήσει το δυναμικό για επιτυχή ευθυγράμμιση των δοντιών στο μέλλον. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διόρθωση της τοποθέτησης των δοντιών και των γνάθων νωρίτερα, δημιουργεί πιο ικανοποιητική ανάπτυξη των δοντιών και του προσώπου κατά τη διάρκεια των εφηβικών και των προ-εφηβικών χρόνων.

Ποιος χρειάζεται θεραπεία δύο φάσεων;

Δεν χρειάζονται όλοι ορθοδοντική θεραπεία δύο φάσεων. Σε ηλικία έξι ετών, μπορούμε να αρχίσουμε να εντοπίζουμε τα σοβαρά προβλήματα κακής ευθυγράμμισης, για παράδειγμα, μια άνω ή κάτω γνάθο που αυξάνεται υπερβολικά. Τα παιδιά με σοβαρά προβλήματα ευθυγράμμισης μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά από μια πρώιμη φάση ορθοδοντικής θεραπείας. Αν αφεθούν χωρίς θεραπεία, οι ασυμφωνίες των γνάθων και ο συνωστισμός των δοντιών πιθανότατα θα επιδεινωθούν με την πάροδο του χρόνου και μπορεί να γίνουν πολύ σοβαρά για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο με σιδεράκια. Η πρώιμη ορθοδοντική παρέμβαση μειώνει την ανάγκη για εξαγωγές και άλλες περίπλοκες, δαπανηρές διαδικασίες αργότερα.

Συνολικά, τα οφέλη της διφασικής θεραπείας είναι:

  • Βελτίωση της υγείας, της λειτουργίας και της αισθητικής.
  • Μειωμένη ανάγκη για εξαγωγή.
  • Μειωμένη ανάγκη για χειρουργική επέμβαση στις γνάθους.
  • Βελτιωμένοι αεραγωγοί.
  • Ένα καλύτερο χαμόγελο.
  • Σωστή δυναμική ανάπτυξης του προσώπου.

Στάδια Θεραπείας:

Πρώτη φάση (πρώιμη φάση)

Η πρώτη ή η πρώιμη φάση της θεραπείας, λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της φάσης της μικτής οδοντοφυΐας. Αυτό σημαίνει απλά ότι το παιδί έχει ακόμα και μόνιμα και νεογιλά δόντια. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θεραπείας, η οποία συνήθως διαρκεί 12-18 μήνες, διορθώνουμε τα προβλήματα όπως ο συνωστισμός και τα λειτουργικά και σκελετικά προβλήματα με το σαγόνι για να ενθαρρύνουμε ένα πιο ισορροπημένο δάγκωμα. Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει ένα συνδυασμό συσκευών, για παράδειγμα, ένα αφαιρούμενο συγκρατητήρα μαζί με σιδεράκια, σε υπάρχοντα μόνιμα δόντια.

Δεύτερη φάση

Η δεύτερη φάση της θεραπείας αρχίζει μόλις μεγαλώσουν όλα τα μόνιμα δόντια. Συνήθως περιλαμβάνει ένα πλήρες σύνολο από σιδεράκια για την άνω και κάτω γνάθο. Επειδή η γνάθος είναι σε καλύτερη θέση και κάθε μόνιμο δόντι έχει βρει το κατάλληλο χώρο, συχνά σε αυτό το στάδιο μπορούμε να επικεντρωθούμε μόνο στην αισθητική, οικοδομώντας ένα όμορφο χαμόγελο για να διαρκέσει μια ζωή.

Καλέστε το ιατρείο μας για να μάθετε εάν το παιδί σας μπορεί να επωφεληθεί από τη διφασική ορθοδοντική!