Πότε να επισκεφθείτε Ορθοδοντικό

Επειδή τα οστά των γνάθων στις μικρές ηλικίες μπορούν να ανταποκριθούν πολύ πιο εύκολα σε ορθοδοντικές παρεμβάσεις, μια έγκαιρη έναρξη ορθοδοντικής θεραπείας θα βοηθήσει την ομαλή αύξηση όλου του προσώπου, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού από τα πεταχτά μπροστινά δόντια, να καθοδηγήσει την ανατολή των μόνιμων δοντιών σε καταλληλότερη  θέση, να βελτιώσει την στοίχιση  των χειλιών και ίσως να αποφευχθούν και μελλοντικές εξαγωγές σε ορισμένες περιπτώσεις.

Εάν ο γονέας παρατηρήσει την παρουσία μίας τουλάχιστον από τις παρακάτω καταστάσεις στο παιδί, τότε πρέπει να επισκεφθεί τον ορθοδοντικό.

 • Ιδιαίτερα έντονο συνωστισμό
 • Ασυμμετρία στα δόντια και το πρόσωπο (Πρόσθια ή/και οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση)
 • Αναπνοή από το στόμα
 • Συνωστισμός δοντιών
 • Πολύ μεγάλα κενά ανάμεσα στα δόντια
 • Τρίξιμο δοντιών, γνάθοι που κάνουν θόρυβο, δυσκολία στη μάσηση ή την ομιλία
 • Πολύ αυξημένη ή πολύ μειωμένη οριζόντια και κατακόρυφη πρόταξη (H συμβολή της ορθοδοντικής στην αποφυγή καταγμάτων στα παιδιά είναι εξαιρετικά σημαντικη)
 • Έντονα σκελετικά προβλήματα
 • Οδοντικά προβλήματα που δημιουργούνται από παρατεταμένες παιδικές συνήθειες όπως ο θηλασμός του δακτύλου και η προώθηση της γλώσσας
 • Διατήρηση χώρου για την ανατολή των μονίμων δοντιών αν χαθεί ο χώρος κάποιου παιδικού από τερηδόνα, τραύμα ή πρόωρη εξαγωγή
 • Παρέμβαση σε αγκυλωμένα νεογιλά δόντια όπως και σε περιπτώσεις καθυστέρησης ανατολής μονίμων δοντιών που μπορεί να οφείλονται σε παθολογικά αίτια όπως η ύπαρξη οδοντομάτων, υπεράριθμων κλπ