Συνωστισμός και Αραιοδοντία

Συνωστισμός δοντιών

Ο χώρος στις γνάθους δεν επαρκεί για την ομαλή διευθέτηση των δοντιών, ώστε όλα τα δόντια να ταιριάζουν κανονικά. Τα δόντια μπορεί να είναι στριμμένα ή μετατοπισμένα. Η συστροφή εμφανίζεται όταν υπάρχει δυσαρμονία στη σχέση του δοντιού με το μέγεθος της γνάθου ή όταν τα δόντια είναι μεγαλύτερα από τον διαθέσιμο χώρο. Ο συνωστισμός μπορεί να προκληθεί από ακατάλληλη ανατολή των δοντιών και πρόωρη ή καθυστερημένη απώλεια των πρωτευόντων δοντιών.

Ο συνωστισμός πρέπει να διορθώνεται γιατί:

  • Αποτρέπει τον σωστό καθαρισμό όλων των επιφανειών των δοντιών.
  • Προκαλεί οδοντική αποσύνθεση.
  • Αυξάνει τις πιθανότητες της ασθένειας των ούλων.
  • Αποτρέπει την καλή λειτουργία των δοντιών.
  • Κάνει το χαμόγελό σας λιγότερο ελκυστικό.

Πώς μπορεί να διορθωθεί ο συνωστισμός ορθοδοντικά;

Επιπλέον χώρος μπορεί να δημιουργηθεί με την επέκταση των τόξων ή την εξαγωγή των δοντιών. Μόλις δημιουργηθεί χώρος, τα σιδεράκια θα εξαλείψουν τον συνωστισμό και θα ευθυγραμμίσουν τα δόντια. Η διόρθωση του συνωστισμού μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της οδοντικής φθοράς και της περιοδοντικής νόσου βελτιώνοντας την ικανότητα απομάκρυνσης της πλάκας από τα δόντια.

Αραιοδοντία

Η αραιοδοντία (το αντίθετο του συνωστισμού) είναι μια περίσσεια χώρου για τα δόντια σας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά ανάμεσα στα δόντια. Αυτό συμβαίνει γενικά όταν τα δόντια είναι μικρότερα από τον διαθέσιμο χώρο. Η αραιοδοντία μπορεί επίσης να προκληθεί από προεξέχοντα δόντια, ελλείποντα δόντια, συνωστισμένα δόντια ή μη φυσιολογικές προσκολλήσεις ιστών στα ούλα.

Η αραιοδοντία πρέπει να διορθωθεί γιατί μπορεί να:

  • Προκαλέσει προβλήματα των ούλων λόγω έλλειψης προστασίας από τα δόντια.
  • Αποτρέπει την καλή λειτουργία των δοντιών.
  • Κάνει το χαμόγελό σας λιγότερο ελκυστικό.